You are not connected. Please login or register

[Đóng góp ý kiến] Lời khuyên cho 4rum

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 5 trang]

Devil_girl

Devil_girl
Mod
Mod
Màu xám còn đẹp hơn lienhoandam 


___________ o0o Chữ Ký o0o ___________

[Đóng góp ý kiến] Lời khuyên cho 4rum - Page 4 Sign_comeandgetit_zps5d706a1e
Spoiler:
[Đóng góp ý kiến] Lời khuyên cho 4rum - Page 4 PTDgirl_zps967a08c3

Kirigaya Kazuto

Kirigaya Kazuto
Lên núi ở ẩn

Lên núi ở ẩn
Xin code view đi! Hình như view này xài được cả Pun ;d

Devil_girl

Devil_girl
Mod
Mod


___________ o0o Chữ Ký o0o ___________

[Đóng góp ý kiến] Lời khuyên cho 4rum - Page 4 Sign_comeandgetit_zps5d706a1e
Spoiler:
[Đóng góp ý kiến] Lời khuyên cho 4rum - Page 4 PTDgirl_zps967a08c3

Kirigaya Kazuto

Kirigaya Kazuto
Lên núi ở ẩn

Lên núi ở ẩn
Xin view mà :v

Devil_girl

Devil_girl
Mod
Mod
Nhầm last ~~
Cái view thì chịu...


___________ o0o Chữ Ký o0o ___________

[Đóng góp ý kiến] Lời khuyên cho 4rum - Page 4 Sign_comeandgetit_zps5d706a1e
Spoiler:
[Đóng góp ý kiến] Lời khuyên cho 4rum - Page 4 PTDgirl_zps967a08c3

conan@2k

conan@2k
Banned
Banned
tui làm đc chứ có gì đâu mà lo^^
chỉ cần Ro và các mem thừong xuyên vô forum viểt bài (quan tâm ý)...

R.

R.
Member Lv4
Member Lv4
Tui test 4rum chơi =))
Skin simple vice
http://test4rum.roll.tv/

Devil_girl

Devil_girl
Mod
Mod
@^ Mấy thanh thông báo như "Bài viết mới" text chìm quá, like cái last


___________ o0o Chữ Ký o0o ___________

[Đóng góp ý kiến] Lời khuyên cho 4rum - Page 4 Sign_comeandgetit_zps5d706a1e
Spoiler:
[Đóng góp ý kiến] Lời khuyên cho 4rum - Page 4 PTDgirl_zps967a08c3

conan@2k

conan@2k
Banned
Banned
đc thôi!

RoronoaZoro

RoronoaZoro
Admin
Admin
View đây

Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
            <!-- BEGIN insert_plus_menu -->
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="smallfont bold">
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
      <!-- END insert_plus_menu -->
  </tr>
</table>
<br />


 <div class="tren"> <div class="tren_trai"> <div class="tren_phai"> </div></div></div><div class="doc_trai"> <div class="doc_phai"> <div class="doc_duoi"> <div style="padding-left:8px; padding-right:8px;"><div class="gensmall"><table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--

google_ad_section_end --></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
 
  {POLL_DISPLAY}
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->

 


<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td  class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span><a class="phpbb2href" href="#p{postrow.displayed.U_POST_ID}"  style="float:right">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a></td></tr>
  <tr class="post">
      <td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">
                   

<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
              <tr>


                            <td class="alt2">


<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
<div align="center"><td><span class="avatar1">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></td></div>
</table>
</td>
                            <td align="left" width="55%">
     
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><font size="3" face="Verdana,Arial">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></strong><br />

        <span class="smallfont">
        <strong>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</strong><br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}       
            </span>
</td>
           
 

<td align="center" width="100%"><div style="min-height: 0px; max-width: 100%; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px;"><div style=""> <fieldset><legend><left>Tài Sản của {postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></a></left></legend> {postrow.displayed.POSTER_RPG}<br></fieldset></div></div></div></span></div></span></div></span></div></span></div></div></center></div>
</td>
 
 
                          <td align="left" width="30%"><span class="smallfont"><div style="background:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); height:
19px; width: 39px; border:
0px;display:inline-block;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div> 
            <!-- BEGIN profile_field -->
                    <b>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
            <!-- END profile_field -->
           
</b>
</span><br />
        <img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/vide.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
                        </tr></table>
      </td>

        </tr>
<td height="27" width=100% background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" colspan=3>
</td>
        <tr>
      <td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr><td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
              <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td valign="middle" nowrap="nowrap">
           
<!--start post cảm ơn you hack-->


<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button"><a class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://www.fileden.com/files/2009/2/13/2319435/post_thanks_you_hack.gif" id="Thanks button" border="0" alt="Cảm ơn người này" vspace="1" /></a>

</a>

</div>

<!-- END switch_vote -->
    </div>
  <!-- END switch_vote_active -->

<!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
 
<div class="vote-button">
 <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}"></a></div>
 <!-- END switch_vote -->
    </div>
  <!-- END switch_vote_active -->

<!--end post cảm ơn you hack-->
 
{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
              <script type="text/javascript"><!--
              if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;&amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;&amp;

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                  document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
              } else {
                  document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
              }
              //-->
              </script>
              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
              </td>
            </tr>
        </table>
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
 <td colspan="2">
 
 
 
  <!-- google_ad_section_start -->
 
  <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:100%">
<tr><td colspan="2" style="padding:10px;"><div class="qtg">
<!-- google_ad_section_start -->
{postrow.displayed.MESSAGE}<!-- google_ad_section_end --></div><div style="background: transparent url(/users/2211/12/43/96/album/box-sh10.gif) no-repeat 0% 0%;height: 10px;"></div>
</td></tr>
</table>

 
  <p align="center">
  <!-- google_ad_section_end -->
 <div style="overflow: auto; max-height: 180px;">


        {postrow.displayed.SIGNATURE}<br>


</div>


 
  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
 </td>
</tr></p>
        </table>
        <div align="right" width="100%"><!-- BEGIN switch_vote_active --> 
<div id="kk{postrow.displayed.U_POST_ID}"> <span class="gensmall"><script type="text/javascript">
var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';

if (str=="Message not voted")
{str="Bài viết này chưa được cảm ơn.";document.write(str);
}
else {str=str.replace("Message reputation :","Được cảm ơn:");
str=str.replace("100%","");
str=str.replace("(","");
str=str.replace(")","");str=str.replace("vote","lần.");
str=str.replace("s","");
document.write(str);
}</script></span></div>
  <!-- END switch_vote_active --> {postrow.displayed.THANK_IMG}
        {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
      </td>
  </tr>
  </table><br />
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table><br />
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
      <td class="alt1" colspan="2" height="28">
        <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->
 

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%"></td>
              <td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>


</div></div></div></div> <div class="duoi"> <div class="duoi_trai"> <div class="duoi_phai"> </div></div></div> </div>
 <div class="tren"> <div class="tren_trai"> <div class="tren_phai"> </div></div></div><div class="doc_trai"> <div class="doc_phai"> <div class="doc_duoi"> <div style="padding-left:8px; padding-right:8px;"><div class="gensmall">

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<font size="2" face="tahoma" color="green"><center>* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.<br />
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.<br />
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.</font></center>
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}<br/>
<!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
        <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
        <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
        <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
        </table>
      </td>
  </tr>


</table>


</div></div></div></div> <div class="duoi"> <div class="duoi_trai"> <div class="duoi_phai"> </div></div></div> </div><form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="smallfont"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

http://m-afcs.forum.st

conan@2k

conan@2k
Banned
Banned
gì thế?
Trầm mặc
Bạn có vẻ ít nói, nhưng thực chất bạn rất muốn hòa nhập cùng forum mà không biết phải làm thế nào. Đừng lo, có ban quản trị đây rồi, bạn sẽ không sao đâu!
CHO TUI CÁI HUY HIỆU ĐÓ ĐI^^

R.

R.
Member Lv4
Member Lv4
@Devil: tks =))
Mà cái đó xóa nó cũng ko mất nên Ru kệ nó =))
Đang làm icon cho từng box cho khỏe =]]

@Zoro: view đó ko sử dụng cho pun dc :(

conan@2k

conan@2k
Banned
Banned
nhìn màu đỏ trông ko đẹp REY,,,

R.

R.
Member Lv4
Member Lv4
@Conan: khám mắt chưa ...

conan@2k

conan@2k
Banned
Banned
ai biết
vì tui sài firefox vs lại ko tải ảnh nên thấy thế
vs lại forum RO vẬY QUÁ OK KHỎI CẦN KHUYÊN

R.

R.
Member Lv4
Member Lv4
:)) ta làm gì sài bg ảnh mà có màu :))
Đi khám mắt đi nhóc con à :))
Ta sài màu hồng mà nhóc :))

conan@2k

conan@2k
Banned
Banned
đỏ hồng chẳng ra gì
REY MỚI KHÁM MẮT ĐI

Kirigaya Kazuto

Kirigaya Kazuto
Lên núi ở ẩn

Lên núi ở ẩn
Chỉnh lại mấy khung huy hiệu đi Rổ!

R.

R.
Member Lv4
Member Lv4
Chỉnh lại simlbox nè zo :|
Xóa js simlbox cũ đi
Chèn code này vào header
Code:
<script src="http://hotro.4forum.biz/44582.js" type="text/javascript"></script>
CSS
Code:
/*! fancyBox v2.1.0 fancyapps.com | fancyapps.com/fancybox/#license */
.fancybox-wrap,
.fancybox-skin,
.fancybox-outer,
.fancybox-inner,
.fancybox-image,
.fancybox-wrap iframe,
.fancybox-wrap object,
.fancybox-nav,
.fancybox-nav span,
.fancybox-tmp
{
   padding: 0;
   margin: 0;
   border: 0;
   outline: none;
   vertical-align: top;
}

.fancybox-wrap {
   position: absolute;
   top: 0;
   left: 0;
   z-index: 999;
}

.fancybox-skin {
   position: relative;
   background: #f9f9f9;
   color: #444;
   text-shadow: none;
   -webkit-border-radius: 4px;
     -moz-border-radius: 4px;
           border-radius: 4px;
}

.fancybox-opened {
   z-index: 999;
}

.fancybox-opened .fancybox-skin {
   -webkit-box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
     -moz-box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
           box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.fancybox-outer, .fancybox-inner {
   position: relative;
}

.fancybox-inner {
   overflow: hidden;
}

.fancybox-type-iframe .fancybox-inner {
   -webkit-overflow-scrolling: touch;
}

.fancybox-error {
   color: #444;
   font: 14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
   margin: 0;
   padding: 15px;
   white-space: nowrap;
}

.fancybox-image, .fancybox-iframe {
   display: block;
   width: 100%;
   height: 100%;
}

.fancybox-image {
   max-width: 100%;
   max-height: 100%;
}

#fancybox-loading, .fancybox-close, .fancybox-prev span, .fancybox-next span {
   background-image: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/fancybox_sprite.png');
}

#fancybox-loading {
   position: fixed;
   top: 50%;
   left: 50%;
   margin-top: -22px;
   margin-left: -22px;
   background-position: 0 -108px;
   opacity: 0.8;
   cursor: pointer;
   z-index: 999;
}

#fancybox-loading div {
   width: 44px;
   height: 44px;
   background: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/fancybox_loading.gif') center center no-repeat;
}

.fancybox-close {
   position: absolute;
   top: -18px;
   right: -18px;
   width: 36px;
   height: 36px;
   cursor: pointer;
   z-index: 999;
}

.fancybox-nav {
   position: absolute;
   top: 0;
   width: 40%;
   height: 100%;
   cursor: pointer;
   text-decoration: none;
   background: transparent url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/blank.gif'); /* helps IE */
   -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);
   z-index: 999;
}

.fancybox-prev {
   left: 0;
}

.fancybox-next {
   right: 0;
}

.fancybox-nav span {
   position: absolute;
   top: 50%;
   width: 36px;
   height: 34px;
   margin-top: -18px;
   cursor: pointer;
   z-index: 999;
   visibility: hidden;
}

.fancybox-prev span {
   left: 10px;
   background-position: 0 -36px;
}

.fancybox-next span {
   right: 10px;
   background-position: 0 -72px;
}

.fancybox-nav:hover span {
   visibility: visible;
}

.fancybox-tmp {
   position: absolute;
   top: -9999px;
   left: -9999px;
   visibility: hidden;
}

/* Overlay helper */

.fancybox-lock {
   overflow: hidden;
}

.fancybox-overlay {
   position: absolute;
   top: 0;
   left: 0;
   overflow: hidden;
   display: none;
   z-index: 999;
   background: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/fancybox_overlay.png');
}

.fancybox-overlay-fixed {
   position: fixed;
   bottom: 0;
   right: 0;
}

.fancybox-lock .fancybox-overlay {
   overflow: auto;
   overflow-y: scroll;
}

/* Title helper */

.fancybox-title {
   visibility: hidden;
   font: normal 13px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
   position: relative;
   text-shadow: none;
   z-index: 999;
}

.fancybox-opened .fancybox-title {
   visibility: visible;
}

.fancybox-title-float-wrap {
   position: absolute;
   bottom: 0;
   right: 50%;
   margin-bottom: -35px;
   z-index: 999;
   text-align: center;
}

.fancybox-title-float-wrap .child {
   display: inline-block;
   margin-right: -100%;
   padding: 2px 20px;
   background: transparent; /* Fallback for web browsers that doesn't support RGBa */
   background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
   -webkit-border-radius: 15px;
     -moz-border-radius: 15px;
           border-radius: 15px;
   text-shadow: 0 1px 2px #222;
   color: #FFF;
   font-weight: bold;
   line-height: 24px;
   white-space: nowrap;
}

.fancybox-title-outside-wrap {
   position: relative;
   margin-top: 10px;
   color: #fff;
}

.fancybox-title-inside-wrap {
   padding-top: 10px;
}

.fancybox-title-over-wrap {
   position: absolute;
   bottom: 0;
   left: 0;
   color: #fff;
   padding: 10px;
   background: #000;
   background: rgba(0, 0, 0, .8);
}

.resizebox, .resizebox .resize_content, .resizebox .resize_border, .resizebox .resize_filler {display: none !important;}
a.fancybox img {cursor: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/default/zoomin.cur'), pointer !important;}
#fancybox-overlay {cursor: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/default/zoomout.cur'), pointer !important;}
a.fancybox .iconPlayer {background:url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/play-overlay.png') no-repeat scroll center center transparent;opacity:0.8;z-index:99;padding:40px !important;bottom: 150px;position: absolute;right: 200px;}
.post-entry div a.fancybox .iconPlayer {bottom: -20px;}
.post-entry .entry-content a.fancybox .iconPlayer {bottom: 150px;}

/*-- Bloque LogIn facyBox --*/
.login-box-fancybox {height: 145px; border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; padding: 10px 20px 0; overflow: auto; width: 310px;}
.login-box-fancybox-content{width: 310px; height: 126px; background: none repeat scroll 0% 0% transparent;}
.login-form-fancybox {background: url("http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/lock.png") no-repeat scroll left center transparent;margin: 0 auto;padding: 20px 0 0 60px;width: 250px;}
.login-form-fancybox label {font-family: Verdana;display: block;font-size: 12px;padding-bottom: 5px;text-align: right;}
.login-form-fancybox label em {color: #000000;font-family: Verdana;display: block;float: left;font-style: normal;font-size: 12px;text-align: right;}
.login-form-fancybox input {border: 1px solid #CCCCCC;height: 22px;width: 146px;}
.login-form-fancybox input.submit {padding: 3px 5px;-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;font-size: 15px;border: 1px solid #CCCCCC;float: right;height: auto;width: auto;}
.login-form-fancybox input.submit:hover, .login-form-fancybox input.submit:focus {cursor:pointer;}
.login-form-fancybox input.submit:active, .login-box-fancybox .rpass a:active {position:relative; top: 1px;}
.login-box-fancybox .rpass a {text-decoration: none;}
.login-box-fancybox .rpass {text-align: right;background: url("http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/user_key.png") no-repeat scroll left top transparent;float: right;height: 16px;margin: -1px auto 0;padding: 2px 0 0 12px;width: 150px;}
/*-- Bloque LogIn facyBox --*/

Chèn thêm cái này nữa Tắm 
Code:
/*xóa gạch chân link*/

a:link,a:active,a:visited {
    text-decoration: none;
    }

a:hover{
  text-decoration: none !important;
    }

conan@2k

conan@2k
Banned
Banned
CHUYỂN QUA CHUYỂN LẠI LÀ NÓI MỆT ZẬY ĐÓ...CHO HỎI SKIN NÀY TÊN GÌ...AI RIP/

R.

R.
Member Lv4
Member Lv4
@Conan: skin trên hitskin :))

conan@2k

conan@2k
Banned
Banned
thế à?

RoronoaZoro

RoronoaZoro
Admin
Admin
@Rey: Cái đó là gì vậy Rey

http://m-afcs.forum.st

conan@2k

conan@2k
Banned
Banned
RO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kirigaya Kazuto

Kirigaya Kazuto
Lên núi ở ẩn

Lên núi ở ẩn
:v hết lỗi chưa mn? :v

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết